Aktuellt

Aktuellt inom företaget

- Byggande av Bastu i Molpe

- Församlingshemmet på Bergö byte av fasad och fönster

- Renovering av bastu Öjna

- Reparation av Tak och fasad Molpe

- Brygga på Molpehällorna

- Remont av uthus Malax